Nieuw partnership +++ Aliaxis +++

Geplaatst op 01/03/2024

Een nieuwe samenwerking tussen Cynerpro en Aliaxis!

English version below
----------------------------------------------------------------

Cynerpro verdeelt voortaan ook Friatec producten dankzij het nieuwe partnership met Aliaxis.

Met trots kondingen wij ons nieuwste partnership aan tussen Cynerpro en Aliaxis! Cynerpro gaat voortaan de Friatec-producten van Aliaxis verdelen in België. Deze samenwerking tussen twee leiders in hun respectievelijke domeinen belooft een perfecte match tussen productkwaliteit en kwalitatieve service.

 

Friatec, een merk van Aliaxis

Als wereldwijde speler met diepgewortelde Belgische roots is Aliaxis toonaangevend in de bouw, industrie, infra en agrarische sector in het voorzien van kunststof leidingsystemen voor water en energie. Onder de merknaam FRIATEC biedt Aliaxis verbindingsproducten voor polyetheleen leidingen die met de bijhorende FRIATOOLS-gereedschappen veilig en betrouwbaar kunnen worden verbonden. https://www.aliaxis.be/nl/oplossingen/pe-verbindingstechniek

Aliaxis’ voortdurende toewijding aan innovatie maakt Friatec producten een pijler in water- en energiebeheer, waarbij de focus ligt op duurzaamheid, betrouwbaarheid en optimale prestaties. 

Polyethyleen - omdat we moeten investeren in de toekomst

“De volgende generaties verdienen ook een toekomstbestendige inrichting van de infrastructuur en dat vraagt om leidingsystemen die meer bieden en langer meegaan.”: verklaart Vincent Carlier – Country Director Aliaxis Benelux. Een verantwoorde keuze is polyethyleen – een grondstof waarvan de Frialen fittingen en afsluiters, van zijn geproduceerd. De Friatec producten zijn getest en gecertificeerd volgens de strengste normen voor drinkwater, om ervoor te zorgen dat installaties betrouwbaar, onderhoudsvrij en duurzaam zijn. De systemen die Aliaxis biedt voor gas- en waterstofnetwerken voldoen op hun beurt aan strikte veiligheidsnormen. Vincent bevestigt daarnaast: “Onze systemen voor riolering garanderen betrouwbare prestaties op lange termijn. Kortom, we bieden duurzame oplossingen die speciaal zijn ontworpen om de volksgezondheid te waarborgen en het milieu te beschermen.”

 

Cynerpro wordt Friatec distributeur

Met meer dan twee decennia aan ervaring is Cynerpro een gevestigde naam in de water- en energiesector als distributeur van materialen voor de aanleg van distributienetwerken voor gas, water en elektriciteit. De samenwerking tussen Cynerpro en Aliaxis opent de deur naar een tijdperk waarin kwaliteit, betrouwbaarheid en service hand in hand gaan, en waar de behoeften van klanten centraal staan. Aannemers, studiebureaus en steden kunnen nu rekenen op de krachtige combinatie van Hoogwaardige Friatec producten en een dynamische service, wat resulteert in een solide basis voor succesvolle projecten in de utiliteitssector.

 

English version
----------------------------------------------------------------

Cynerpro now distributes Friatec products thanks to the new partnership with Aliaxis

We are proud to officially announce our latest partnership between Cynerpro and Aliaxis. Cynerpro will henceforth distribute Aliaxis' Friatec products in Belgium. This collaboration between two leaders in their respective fields promises a perfect match between product quality and quality service.

 

Friatec, a brand of Aliaxis

A global player with deep-rooted Belgian roots, Aliaxis is a leader in the construction, industrial, infra and agricultural sectors in providing plastic pipe systems for water and energy. Under the FRIATEC brand name, Aliaxis offers connection products for polyethylene pipes that can be safely and reliably connected with the accompanying FRIATOOLS tools. https://www.aliaxis.be/nl/oplossingen/pe-verbindingstechniek

Aliaxis' ongoing commitment to innovation makes Friatec products a pillar in water and energy management, focusing on durability, reliability and optimum performance.

Polyethylene - because we need to invest in the future

"The next generations also deserve a future-proof infrastructure design and that calls for piping systems that offer more and last longer": explains Vincent Carlier - Country Director Aliaxis Benelux. A responsible choice is polyethylene - a raw material from which the Frialen fittings and valves, are produced. Friatec products are tested and certified according to the strictest standards for drinking water, to ensure that installations are reliable, maintenance-free and durable. In turn, the systems Aliaxis offers for gas and hydrogen networks comply with strict safety standards. Vincent also confirms, "Our systems for sewage guarantee reliable long-term performance. In short, we offer sustainable solutions specifically designed to safeguard public health and protect the environment."

 

Cynerpro becomes Friatec distributor

With more than two decades of experience, Cynerpro is an established name in the water and energy sector as a distributor of materials for the construction of distribution networks for gas, water and electricity. The collaboration between Cynerpro and Aliaxis opens the door to an era where quality, reliability and service go hand in hand, and where customers' needs are at the centre. Contractors, engineering firms and cities can now rely on the powerful combination of high-quality Friatec products and dynamic service, resulting in a solid foundation for successful projects in the utilities sector.

 

 

terug naar het overzicht

Offerte aanvragen

Vraag hier uw offerte aan!
Verklaring over cookies